Game Pikachu Phiên Bản Kẹo Ngọt

Played 20977 times.
3.8 (8 Like)
Mẹo:
Chọn game phù hợp với MOBILE or PC.
Bình chọn:
3.8/5
(8 Lượt thích)
Ngôn ngữ:
HTML5
Hỗ trợ:
Desktop-PC, Mobile

1. Mô tả game Pikachu Phiên Bản Kẹo Ngọt

With its vibrant graphics, intuitive controls, and an assortment of challenging levels, "Candy Mahjong" offers a sweet and enjoyable gaming experience for players of all ages. Whether you're a Mahjong enthusiast or simply looking for a fun and visually appealing puzzle game, "Candy Mahjong" is sure to provide hours of entertainment and mental stimulation.

2. Cách chơi game

+ Nếu chơi trên máy tính bàn thì dùng chuột hoặc các phím mũi tên + ASDW. Còn điện thoại di động thì vuốt màn hình cảm ứng.

3. Thể loại trò chơi

Chơi game Pikachu Phiên Bản Kẹo Ngọt online trực tuyến mà không cần tải về trên website: Game Pikachu.

Comments:

Trò chơi khác

×

Report Game